AŠ literatura

Literatura je namenjena za izvedbo programa alpinistične šole.

Alpiročnik – informacije in nasveti za varno gibanje v gorah
KA PZS – Komisija za alpinizem pri PZS
Etični kodeks – Etični kodeks KA PZS  

Vozli virtualno: