Vpis in šolnina

HomeAlpinistična šolaVpis in šolnina

Pogoj za vpis v alpinistično šolo je dopolnjena starost 18 let, oziroma 16 let s podpisom starša ali skrbnika.

Šolnina* za alpinistično in gorniško šolo znaša 250€ za dijake in študente, ter 400€ za ostale udeležence šole. V primeru plačila v enkratnem znesku vam pripada 10% popust na celotno šolnino**. Plačilo enkratnega zneska je potrebno poravnati najkasneje do 31. oktobra tekočega leta.

Obročno plačevanje je sestavljeno iz štirih enakih zneskov (dijaki, študentje 100€ + 3x 50€; ostali 4x 100€). Posamezne obroke je potrebno poravnati do:
1. obrok do 31. 10.
2. obrok do 30. 11.
3. obrok do 31. 12.
4. obrok do 31. 1.

Status dijaka oziroma študenta se dokazuje s kopijo potrdila o vpisu.

*Šolnina ne pokriva stroškov prevozov, nočitev in prehrane na turah.
**10% popust pripada udeležencem šole, ki plačajo polno ceno 400€, za dijake in študente popusta na enkratno plačilo ni.